ตลาดริมเมย

 ป้ายขนาดใหญ่ที่ระบุข้อความ สุดประจิมที่ริมเมย บ่งบอกว่าพื้นที่นี้อยู่ติดชายแดน หากข้ามแม่น้ำเมยไปจะเป็นเขตของจังหวัดเมียวดี ประเทศพม่า ตลาดริมเมยจึงถือว่าเป็นแหล่งจับจ่ายอาหารการกิน ของใช้ และของฝากยอดนิยมของนักท่องเที่ยว  เพราะมีทั้งสินค้าพื้นเมืองของไทยและพม่าหลากหลายชนิดให้เลือกของคาว หวาน อาหารแห้ง เครื่องประดับ เสื้้อผ้า งานฝีมือ แป้งทานาคาที่สาวๆชื่นชอบ หรือสินค้าประเภทกำไลหินและหยกที่เป็นของขึ้นชื่อพม่าก็มีให้ซื้อที่นี่

เที่ยวตลาดริมเมย

Scroll to Top