พระธาตุดอยหินกิ่ว ( พระธาตุอินแขวนเมืองไทย )

หนึ่งสถานที่สำคัญของตำบลท่าสายลวดอยู่ที่บ้านวังตะเคียน พระธาตุหินกิ่ว มีองค์พระธาตุตั้งอยู่บนผา ด้วยลักษณะของหินก้อนใหญ่ฐานเล็กมีองค์พระธาตุตั้งอยู่ ดูเป็นสิ่งมหัศจรรย์และมีลักษณะคล้ายพระธาตุอินทร์แขวนของพม่า ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า เจดีย์พระอินทร์แขวน อีกชื่อหนึ่งของพระธาตุนี้คือ พระธาตุดอยดินจี่ เนื่องจากหินบนดอยมีสีดำคล้ายถูกไฟไหม้ หากขึ้นไปด้านบนจะมีรอยพระพุทธบาท และยอดดอยเป็นที่ตั้งของเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

เที่ยวพระธาตุดอยหินกิ่ว

Scroll to Top