วัดไทยวัฒนาราม

วัดคอกช้างเผือก
(จุดชมวิวสองแผ่นดิน)

โบราณสถานคอกช้างเผือก

พระธาตุดอยหินกิ่ว
(พระธาตุอินแขวนเมืองไทย)

วัดท่าอาจใหม่

วัดถำ้ภูผาธรรม

วัดมณีไพรสณฑ์

วัดสุทธิกาวาส ( วัดป่าใหม่ )

วัดชุมพลคีรี

Scroll to Top