วัดชุมพลคีรี

วัดชุมพลคีรีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๓๑๔ เจดีย์ภายในวัดฐานก่ออิฐถือปูนทาสีขาว เจดีย์เป็นสีทองอร่าม ลวดลายงดงาม ด้านบนประดับยอดฉัตร เป็นการจำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองของพม่า นอกจากเจดีย์สีทองแล้ว ภายในอุโบสถยังมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และภายในพระวิหารมีกลองโบราณอายุ๒๐๐ ปีที่อายุ พอๆ กับวัดนี้เก็บรักษาไว้ด้วย

วัดชุมพลคีรี

เที่ยววัดชุมพลคีรี

Scroll to Top