วัดมณีไพรสณฑ์

วัดมณีไพรสณฑ์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2328 เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย  นับเป็นเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งในอำเภอแม่สอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2499 โดยมีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โดยทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเมื่อ พ.ศ. 2473  ในอดีตบริเวณเนื้อที่ของวัดมณีไพรสณฑ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ 26 ตร.ว ปัจจุบันได้มีการขยายพื้นที่บริเวณรอบวัด มีที่ดินจำนวน 13 ไร่ 2 งาน 23.6 ตร.ว โดยมีโฉนดที่ดินเลขที่ 272 เป็นหลักฐาน 

ที่ตั้ง

เลขที่ 244 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

อาณาเขตวัด 

ทิศเหนือ จากลำคลองห้วยแม่สอด จรด ถนนอินทรคีรี ยาว 65 วา

ทิศใต้  จากกำแพงด้านข้างศาลาบำเพ็ญกุศลศพ จรดลำคลองห้วยแม่สอด ยาว 95 วา 

ทิศตะวันออก จากกำแพงด้านหลังสัมพุทธ จรดกำแพงศาลาบำเพ็ญกุศลศพ กว้าง 88 วา

ทิศตะวันตก จากรั้วหลังเตาอบสมุนไพรจรดกำแพงตึก 3 ชั้น กว้าง 70 วา

ส่วนประกอบศาสนสถานวัดมณีไพรสณฑ์

 1. อุโบสถ
 2. ศาลาประทับใจ
 3. สัมพุทธ
 4. วิหารหลวงแก้ว
 5. เจดีย์ใหญ่
 6. หอระฆัง
 7. อาคารเรือนรับรอง
 8. กุฎิเจ้าอาวาส
 9. สำนักวิปัสสนา 
 10. ตึกพระภิกษุ-สามเณร
 11. โรงเรียนปริยัติธรรม
 12. ศาลาธรรมสังเวช
 13. ศาลามะซอ
 14. พระพุทธโคดม  
 15. พระสังกัจจายนะ
 16. ร้านค้า 
 17. พระนอน
 18. โรงครัว
 19. ห้องอบสมุนไพร
 20. หอฉันท์
 21. สำนักแม่ชี

ส่วนประกอบศาสนสถานวัดมณีไพรสณฑ์
1.อุโบสถ
2.ศาลาประทับใจ
3.สัมพุทธ
4.วิหารหลวงแก้ว
5.เจดีย์ใหญ่
6.หอระฆัง
7.อาคารเรือนรับรอง
8.กุฎิเจ้าอาวาส
9.สำนักวิปัสสนา 
10.ตึกพระภิกษุ-สามเณร

 1. โรงเรียนปริยัติธรรม
 2. ศาลาธรรมสังเวช
 3. ศาลามะซอ
 4. พระพุทธโคดม  
 5. พระสังกัจจายนะ
 6. ร้านค้า 
 7. พระนอน
 8. โรงครัว
 9. ห้องอบสมุนไพร
 10. หอฉันท์
 11. สำนักแม่ชี

เที่ยววัดมณีไพรสณฑ์

Scroll to Top