วัดสุทธิกาวาส ( วัดป่าใหม่ )

พื้นที่ร่มรื่นกว้างใหญ่ของ วัดสุนทริกาวาส บ้านป่าใหม่ คนจึงนิยมเรียกกันว่าวัดป่าใหม่แต่เดิมมีชื่อว่า วัดตอยะใหม่  โดยนายหม่งเสง แซ่กวา ชาวไทใหญ่เป็นผู้สร้างหอสวดมนต์ ศาลาอเนกประสงค์ และกุฏิสงฆ์เพียงอย่างละหนึ่งหลัง แล้วถวายที่ให้ก่อตั้งวัด ที่วัดนี้มีพระพุทธรูปพระมหาเมี๊ยะมุนี หรือ พระเจ้าสำเร็จ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านป่าใหม่ และยังมีงานบุญประเพณีตามความเชื่อของชาวไทใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้

เที่ยววัดสุทธิกาวาส(วัดป่าใหม่)

Scroll to Top