สงกรานต์ริมเมย

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 19.00 น. ที่ผ่านมา
นายสรรพสิริ อรชัยพันธ์ลาภ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด เป็นประธานเปิดงานโครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้ากองงาน หัวหน้าฝ่ายงาน พนักงานเทศบาลตำบลท่าสายลวด ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน โดยงานเริ่มจัด ระหว่างวันที่ 6 – 15 เมษายน 2567 จัดโดยเทศบาลตำบลท่าสายลวด ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเเม่เมยซิตี้
Scroll to Top